ประชุม 7 ต.ค. 2559 [ประชุมภายในสำนักเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา]

ประชุม 7 ต.ค. 2559