18353 [ประชุมหารือร่วม ทอท.ดอนเมืองและบริษัทไทยแอร์เอเชีย เรื่องพื้นที่เสาวินด์เชียร์ต้นที่ 8]

18353