About Author: Sontaya

Description
นายสนธยา ทองสิมา นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน ส่วนเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ สำนักเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา

Posts by Sontaya