เครื่องมืออุตุนิยมวิทยา Archive

 • สาทิตวิธีการอ่านค่าบาโรมิเตอร์ปรอทแบบฟอร­์ติน การปรับเข็มงาช้าง อ่านค่าความกดอากาศและอุณหภูมิประจำเครื่อ­ง ก่อนนำค่าที่ได้ไปคำนวนหาค่าความกดอากาศต่­อไป

  การอ่านค่าบาโรมิเตอร์แบบฟอร์ติน

  สาทิตวิธีการอ่านค่าบาโรมิเตอร์ปรอทแบบฟอร­์ติน การปรับเข็มงาช้าง อ่านค่าความกดอากาศและอุณหภูมิประจำเครื่อ­ง ก่อนนำค่าที่ได้ไปคำนวนหาค่าความกดอากาศต่­อไป

  รายละเอียด

 • ก่อนอื่นให้สร้างไฟล์ status.php ดังนี้ <?php if(@mysql_connect(“localhost”,”user”,”pass”)) { echo...

  Monitors your websites every 5 minutes

  ก่อนอื่นให้สร้างไฟล์ status.php ดังนี้ <?php if(@mysql_connect(“localhost”,”user”,”pass”)) { echo...

  รายละเอียด

 • ภาพแสดงการสอบเที่ยบเครื่องวัดฝนอัตโนัติ ณ ห้องสอบเทียบของ JMA ประเทศญี่ปุ่น

  รูปภาพแสดงการสอบเทียบเครื่องวัดฝนอัตโนมัติ

  ภาพแสดงการสอบเที่ยบเครื่องวัดฝนอัตโนัติ ณ ห้องสอบเทียบของ JMA ประเทศญี่ปุ่น

  รายละเอียด

 • เครื่องมือตรวจอากาศผิวพื้นที่ทำด้วยหลอดแก้ว เช่น เครื่องวัดน้ำระเหยแบบพิชเช่, เทอร์โมมิเตอร์ลอยน้ำ ,ตุ้มแห้ง ตุ้มเปียก และ...

  วิธีแก้ไขสเกลเครื่องวัดน้ำระเหยแบบพิชเช่สเกลไม่ชัด

  เครื่องมือตรวจอากาศผิวพื้นที่ทำด้วยหลอดแก้ว เช่น เครื่องวัดน้ำระเหยแบบพิชเช่, เทอร์โมมิเตอร์ลอยน้ำ ,ตุ้มแห้ง ตุ้มเปียก และ...

  รายละเอียด

 • ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ ๒ นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษและอเมริกันต่างได้ช่วยกันค้นคว้าสร้างเรดาร์ เพื่อตรวจหาตำแหน่งเครื่องบินและเรือรบของข้าศึก ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สำคัญยิ่งอย่างหนึ่ง ช่วยให้ฝ่ายสัมพันธมิตรมีชัยชนะในสงครามได้ ในสมัยต่อมานักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่า...

  เครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ

  ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ ๒ นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษและอเมริกันต่างได้ช่วยกันค้นคว้าสร้างเรดาร์ เพื่อตรวจหาตำแหน่งเครื่องบินและเรือรบของข้าศึก ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สำคัญยิ่งอย่างหนึ่ง ช่วยให้ฝ่ายสัมพันธมิตรมีชัยชนะในสงครามได้ ในสมัยต่อมานักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่า...

  รายละเอียด

 • ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาเป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญสำหรับกิจการอุตุนิยมวิทยา สามารถใช้สังเกตพื้นที่บนพื้นผิวโลกได้หลายบริเวณ รวมทั้งได้รับรู้ข้อมูลอย่างต่อเนื่องจากทั่วทั้งโลก ดังนั้น ภาพถ่ายที่ได้จากดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา เป็นข้อมูลที่สำคัญอย่างหนึ่งสำหรับนักพยากรณ์อากาศ ทำให้สามารถติดตามและ...

  ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา

  ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาเป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญสำหรับกิจการอุตุนิยมวิทยา สามารถใช้สังเกตพื้นที่บนพื้นผิวโลกได้หลายบริเวณ รวมทั้งได้รับรู้ข้อมูลอย่างต่อเนื่องจากทั่วทั้งโลก ดังนั้น ภาพถ่ายที่ได้จากดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา เป็นข้อมูลที่สำคัญอย่างหนึ่งสำหรับนักพยากรณ์อากาศ ทำให้สามารถติดตามและ...

  รายละเอียด

 • ต่อไปนี้เป็นโจทย์ในข้อสอบฟิสิกส์ของมหาวิทยาลัย Copenhagen โจทย์มีอยู่ว่า “จงอธิบายว่าท่านจะใช้บารอมิเตอร์วัดความสูงของตึกระฟ้าได้อย่างไร” มีนศ.คนหนึ่งตอบว่า: “เอาเชือกยาวๆ ผูกกะบารอมิเตอร์แล้วหย่อนลงมาจากบนหลังคาแล้วก็เอาความยาวเชือก...

  จงใช้บารอมิเตอร์หาความสูงของตึก?

  ต่อไปนี้เป็นโจทย์ในข้อสอบฟิสิกส์ของมหาวิทยาลัย Copenhagen โจทย์มีอยู่ว่า “จงอธิบายว่าท่านจะใช้บารอมิเตอร์วัดความสูงของตึกระฟ้าได้อย่างไร” มีนศ.คนหนึ่งตอบว่า: “เอาเชือกยาวๆ ผูกกะบารอมิเตอร์แล้วหย่อนลงมาจากบนหลังคาแล้วก็เอาความยาวเชือก...

  รายละเอียด

 • บาโรมิเตอร์ คือ เครื่องมือตรวจวัด ความดันบรรยากาศ สำหรับวัดค่า ความกดดัน ที่เกิดจากแรงดันของอากาศ...

  ใครเป็นคนคิดค้นบาโรมิเตอร์

  บาโรมิเตอร์ คือ เครื่องมือตรวจวัด ความดันบรรยากาศ สำหรับวัดค่า ความกดดัน ที่เกิดจากแรงดันของอากาศ...

  รายละเอียด

 •  เครื่องตรวจอากาศแบบพกพา เป็นเครื่องตรวอากาศแบบอัตโนมัติชนิดหนึ่ง ซึ่งสามารถนำไปติดตั้งในสถานที่ต่างๆได้อย่างสะดวก และสามารถติดตั้งได้ทุกสภาพภูมิประเทศ ทำให้ง่ายต่อการใช้งาน โดยใช้ระบบเซนเซอร์ต่อเชื่อเข้ากับเครื่อง สามารถอ่านค่าต่างๆที่ทำการตรวจได้จากจอเครื่องตรวจอากาศแบบพกพา...

  เครื่องมือการตรวจอากาศอัตโนมัติแบบพกพา

   เครื่องตรวจอากาศแบบพกพา เป็นเครื่องตรวอากาศแบบอัตโนมัติชนิดหนึ่ง ซึ่งสามารถนำไปติดตั้งในสถานที่ต่างๆได้อย่างสะดวก และสามารถติดตั้งได้ทุกสภาพภูมิประเทศ ทำให้ง่ายต่อการใช้งาน โดยใช้ระบบเซนเซอร์ต่อเชื่อเข้ากับเครื่อง สามารถอ่านค่าต่างๆที่ทำการตรวจได้จากจอเครื่องตรวจอากาศแบบพกพา...

  รายละเอียด

 • เรือนเทอร์โมมิเตอร์จะติดตั้งในสนามอุตุนิยมวิทยา สนามอุตุนิยมวิทยา มีขนาด กว้าง 6 เมตร ยาว...

  เรือนเทอร์โมมิเตอร์ (Thermometer Screen)

  เรือนเทอร์โมมิเตอร์จะติดตั้งในสนามอุตุนิยมวิทยา สนามอุตุนิยมวิทยา มีขนาด กว้าง 6 เมตร ยาว...

  รายละเอียด