นิทานคุณธรรมสอนใจ

นิทานคุณธรรมสอนใจที่ได้รับรางวัล ประจำปี  2552

เรื่อง ดาวหินน้อย

[download id="18"]