สัมนาเชิงปฏิบัติการการทบทวนแผนยุทธศาสต์ของสำนักเครื่องมืออุตุนิมยมวิทยา

เมื่อวันที่ 4-6 กันยายน 2558 สำนักเครื่องมืออุตุนิยมวิทยาจัดสัมนาเชิงปฏิบัติการการทบทวนแผนยุทธศาสต์ของสำนักเครื่องมืออุตุนิมยมวิทยา ณ เดอะบลูมรีสอร์ท เขาใหญ่ โดยมีข้าราชการสำนักเครื่องมืออุตุนิยมวิทยาเข้าร่วมสัมนาโดยพร้อมเพียงตามวันเวลาดังกล่าว