สำนักเครื่องมือฯและ กสทช. ร่วมกันตรวจสอบสัญญาณที่รบกวนเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ

ระหว่างวันที่ 19 – 22 เม.ย.59 สำนักเครื่องมืออุตุฯ นำโดย ผู้อำนวยการสำนักฯได้ประสานความร่วมมือกับ กสทช. เพื่อตรวจสอบการรบกวนสัญญาณของเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศฯ ที่สถานีเรดาร์ตรวจอากาศ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งได้บทสรุปว่า การเกิดสัญญาณรบกวนต่างๆนั้น เกิดจากการส่งคลื่นวิทยุความถี่ขนาด 5.3-5.7GHz ( โดยประมาณ ) จากหน่วยงานที่ได้รับอณุญาตให้ใช้คลื่นฯขนาดดังกล่าว ซึ่งส่งผลกระทบกับการรายงาน ผลการตรวจกลุ่มฝนที่ตรวจจากเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศของกรมอุตุฯ ขณะนี้ กสทช.รับทราบปัญหาดังกล่าวแล้ว และ อยู่ในระหว่างประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทำการแก้ไข