อบรมเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศที่ สถานีเรดาร์ตรวจอากาศอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 1-10 สิงหาคม 2559 นายช่างไฟฟ้าชำนานงาน 2 นาย จากส่วนเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศ สำนักเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา และเจ้าหน้าที่พร้อมช่างจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาอุบลราชธานี จำนวน 8 คน เข้าอบรมเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องเรดาร์ตรวจอากาศที่ทำการติดตั้งใหม่ทดแทนของเดิม ที่ศุนย์อุตุนิยมวิทยาอุบลราชธานี โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทคู่สัญญา เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมในครั้งนี้