ตรวจซ่อมเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ สอต.บางนา

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2559 นายช่างไฟฟ้าจำนวน 2 นาย ได้แก่นายมนัสวี พลเดช นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน พร้อมด้วยนายเติมศักดิ์ เหลืองตรงกิจ นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน ได้ร่วมกันดำเนินการตรวจซ่อมเครื่องมือตรวจอากาศผิวพื้นอัตโนมัติ (AWS) ที่ติดตั้งที่สถานีตรวจอากาศ บางนา  กทม. โดยการตรวจซ่อมครั้งนี้สามารถทำให้เครื่องมือตรวจอากาศผิวพื้นอัตโนมัติที่ขัดข้องกลับมาใช้งานได้ตามปกติในเวลาอันรวดเร็ว