ติดตั้งระบบเชื่อมโยงข่าวอากาศการบินจากหอ ATC มายังหอเรดาร์อุตุ ที่ท่าอากาศยานหัวหิน

ติดตั้งระบบเชื่อมโยงข่าวอากาศการบินจากหอ ATC มายังหอเรดาร์อุตุ  โดยใช้ Ubiquiti Model NB-5G25 ซึ่งมีระยะรับส่ง – สูงสุด 10 – 20 กิโลเมตร ซึ่งมีกำลังส่งสูงกว่าชุดเดิม Ubiquiti Model NSM5