ติดตั้งเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ AWOS ชุดสำรองใช้งานที่ท่าอากาศยานนครราชสีมา

เจ้าหน้าที่จาก คม. ดำเนินการนำอะไหล่ของเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ AWOS ชุดเก่า จากที่ท่าอากาศยานอุดรธานี ท่าอากาศยานเชียงราย ท่าอากาศยานอุบลราชธานีและอะไหล่จาก คม. ทาง คอ.ได้ทำการตรวจซ่อมแก้ไข ปรับปรุง ทดสอบ เครื่อง AWOS (อะไหล่บางส่วนจากท่าอากาศยานอุดรธานี และท่าอากาศยานอื่น)พร้อมนำไปติดตั้งสำรองใช้งาน ติดตั้งชุด Sensor ประกอบด้วยชุดข้อมูล MET (Wind Direction, Wind Speed, Air Temp, Humidity, Dew point, Pressure, Runway Temp, Precipitation) เพื่อให้สามารถช่วยในการตรวจข่าวอากาศการบินระบบสื่อสารข้อมูลระหว่างสถานีภาคสนามกับห้องตรวจอากาศการบิน(Main MET) ติดตั้งระบบเชื่อมโยงข้อมูลขึ้นหอบังคับการบิน ระบบสำรองไฟฟ้า และทดสอบระบบข่าว AFTN   เพื่อให้เครื่อง AWOS ที่ท่าอากาศยานนครราชสีมา สามารถทำงานได้เป็นปกติ

ส่วนเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติ AWOS ที่ท่าอากาศยานนครราชสีมาชุดเก่าขัดข้องไม่สามารถตรวจซ่อมได้ เนื่องจากบริษัทผู้ผลิตยกเลิกสายการผลิตอะไหล่ ติดตั้งใช้งานมานานเกินกว่า 20 ปี