สำรวจจุดติดตั้งเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติระบบวินด์เชียร์ LLWAS ท่าอากาศยานภูเก็ต

ระหว่างวันที่ 14 -16 ธันวาคม 2559 ทางคณะฯจาก คม. ได้เดินทางไปปฏิบัติราชการที่ท่าอากาศยานภูเก็ต เพื่อสำรวจจุดติดตั้งเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติระบบวินด์เชียร์