ประชุมหารือร่วม ทอท.ดอนเมืองและบริษัทไทยแอร์เอเชีย เรื่องพื้นที่เสาวินด์เชียร์ต้นที่ 8

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00น. ณ ห้องบุษราคัม ทาง คม. ได้ประชุมหารือร่วม ทอท.ดอนเมืองและบริษัทไทยแอร์เอเชีย เรื่องพื้นที่เสาวินด์เชียร์ต้นที่ 8 โดย นายสุรพงค์  แจ่มเจริญ ผส.คม เป็นประธานในการประชุมหารือ