ใครเป็นคนคิดค้นบาโรมิเตอร์

บาโรมิเตอร์ คือ เครื่องมือตรวจวัด ความดันบรรยากาศ สำหรับวัดค่า ความกดดัน ที่เกิดจากแรงดันของอากาศ โดยใช้ ของเหลวหรือวัสดุแข็ง ที่สัมผัสโดยตรงกับอากาศ แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงความกดดัน สามารถนำไปทำนายการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศในช่วงเวลาสั้นๆ การวัดความกดดันอากาศหลายจุด นำมาประมวลผลภายใน การวิเคราะห์อากาศพื้นผิว (surface weather analysis) เพื่อช่วยค้นหา ร่องความกดอากาศ (surface troughs), ระบบความกดอากาศสูง (high pressure systems), และ เส้นความกดอากาศเท่า (frontal boundaries)

หลักการหลักการคือ อากาศมีความดันในทุกทิศทาง ความดันอากาศจะทำให้เกิด แรงดัน ที่ผลักวัสดุ เช่น น้ำ, ปรอท หรือ สปริง ทำให้ระดับของเหลวหรือเข็มชี้เลื่อนที่ไป และสามารถอ่านค่าได้โดยเทียบกับ สเกล

ถ้านำหลักการนี้ไปใช้วัดความดันอากาศ ในแต่ละช่วงวัน จะพบว่า แต่ละช่วงวัน ความดันอากาศไม่เท่ากัน
ถ้านำหลักการนี้ไปใช้วัดความดันอากาศ ในแต่ละระดับความสูงต่างๆกัน จะพบว่า ยิ่งสูงจากพื้นโลก ความดันอากาศยิ่งน้อยลง (ระดับของเหลวในท่อต่ำลง)

ค้นพบหลักการและประดิษฐ์โดย เอวานเจลิสตา โตร์ริเชลลี

เอวานเจลิสตา โตร์ริเชลลี (อิตาลี: Evangelista Torricelli, บางตำราออกเสียงภาษาอังกฤษว่า ตอร์ริเชลลี หรือ ทอร์ริเชลลี, 15 ตุลาคม พ.ศ. 2151 – 25 ตุลาคม พ.ศ. 2190) เป็นนักฟิสิกส์ และนักคณิตศาสตร์ ชาวอิตาลี ผู้ประดิษฐ์คิดค้น บารอมิเตอร์ และภายหลังได้ถูกนำชื่อของเขาได้นำไปตั้งเป็น หน่วยของความดันในระบบ หน่วยเอสไอ บางตำรายกย่องให้เขาเป็น บิดาแห่งอุทกพลศาสตร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี