ตรวจซ่อม AWOS ท่าอากาศยานอุดรธานี

รูปนายช่างไฟฟ้าสำนักเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา  ขณะกำลังตรวจซ่อมเครื่องมือตรวจอากาศอัตโนมัติเพื่อการบิน ที่ท่าอากาศยานอุดรธานี