ข้อมูลติดต่อ/แผนที่

สถานที่ตั้ง : 4353 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
เบอร์โทรศัพท์: 0-2399-4566, 0-23994568-74 ต่อ 6401
Email: instrument@metnet.tmd.go.th