เนื้อหาล่าสุด
 • นายช่างจากส่วนเครื่องมือทั่วไป สำนักเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา ช่วยกันทำรั้วและป้ายสถานีอุตุนิยมวิทยานครนายก  

  ผลงานส่วนเครื่องมือทั่วไป

  นายช่างจากส่วนเครื่องมือทั่วไป สำนักเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา ช่วยกันทำรั้วและป้ายสถานีอุตุนิยมวิทยานครนายก  
 • เอกสารการแถลงผลงานการดำเนินงาน 1 ปี ของกระทรวงเทโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2555 โดยนาวาเอกอนุดิษฐ์ ...

  การแถลงผลการดำเนินงาน 1 ปี ของกระทรวง ICT

  เอกสารการแถลงผลงานการดำเนินงาน 1 ปี ของกระทรวงเทโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2555 โดยนาวาเอกอนุดิษฐ์ ...
 • นิทานคุณธรรมสอนใจที่ได้รับรางวัล ประจำปี  2552 เรื่อง ดาวหินน้อย

  นิทานคุณธรรมสอนใจ

  นิทานคุณธรรมสอนใจที่ได้รับรางวัล ประจำปี  2552 เรื่อง ดาวหินน้อย
 • - ให้ความเป็นธรรม  ไม่ลำเอียง  ไม่ให้ประจบสอพลอ - ใช้คำพูดที่ให้กำลังใจ   ไม่ทำให้เสียกำลังใจ - รักษาน้ำใจลูกทีมและเพื่อนร่วมงาน ...

  การปฏิบัติต่อลูกทีมผู้ใต้บังคับบัญชา

  - ให้ความเป็นธรรม  ไม่ลำเอียง  ไม่ให้ประจบสอพลอ - ใช้คำพูดที่ให้กำลังใจ   ไม่ทำให้เสียกำลังใจ - รักษาน้ำใจลูกทีมและเพื่อนร่วมงาน ...
 • - ซื่อสัตย์ จริงใจต่อผู้บังคับบัญชา   ถือหลักควรรายงานผู้บังคับบัญชา ทุกเรื่องที่ได้รับมอบหมาย   กระจายข่าวสารให้ลูกทีมทราบ   แลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนร่วมงาน - รายงานเรื่องที่ทำการแทนผู้บังคับบัญชา...

  การปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชา

  - ซื่อสัตย์ จริงใจต่อผู้บังคับบัญชา   ถือหลักควรรายงานผู้บังคับบัญชา ทุกเรื่องที่ได้รับมอบหมาย   กระจายข่าวสารให้ลูกทีมทราบ   แลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนร่วมงาน - รายงานเรื่องที่ทำการแทนผู้บังคับบัญชา...
 • 1.ถูกทำให้เกิดเหตุกระทบกระเทือนขวัญกำลังใจ - ถูกทอดทิ้ง  หรือถูกผู้บังคับบัญชาคอยแต่จ้องจับผิด จะทำให้รู้สึกว่าไม่มีความปลอดภัยต่อหน้าที่ - การไม่ได้รับความเป็นธรรม  การไม่ได้รับความเชื่อถือไว้วางใจ  การไม่มีความมั่นคง...

  สาเหตุแห่งการร้องทุกข์ของข้าราชการ

  1.ถูกทำให้เกิดเหตุกระทบกระเทือนขวัญกำลังใจ - ถูกทอดทิ้ง  หรือถูกผู้บังคับบัญชาคอยแต่จ้องจับผิด จะทำให้รู้สึกว่าไม่มีความปลอดภัยต่อหน้าที่ - การไม่ได้รับความเป็นธรรม  การไม่ได้รับความเชื่อถือไว้วางใจ  การไม่มีความมั่นคง...
 • คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือก.พ. http://www.ocsc.go.th/ คณะกรรมการข้าราชการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา http://www.otepc.net/webtcs/ คณะกรรมการข้าราชการข้าราชการตำรวจ (กตร.) http://www.opc.police.go.th/testsite/10_law.php คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร...

  หน่วยงานองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของข้าราชการไทย

  คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือก.พ. http://www.ocsc.go.th/ คณะกรรมการข้าราชการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา http://www.otepc.net/webtcs/ คณะกรรมการข้าราชการข้าราชการตำรวจ (กตร.) http://www.opc.police.go.th/testsite/10_law.php คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร...
 • 1. กล้ายืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง หมายถึง ยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม ชอบธรรม เสียสละ อดทน ยึดหลักวิชาและจรรยาวิชาชีพ ไม่ยอมโอนอ่อนตามอิทธิพลใดๆ...

  ค่านิยมสร้างสรรค์ 5 ประการ ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐถือปฏิบัติ

  1. กล้ายืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง หมายถึง ยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม ชอบธรรม เสียสละ อดทน ยึดหลักวิชาและจรรยาวิชาชีพ ไม่ยอมโอนอ่อนตามอิทธิพลใดๆ...
 • นายช่างไฟ้ฟ้าชำนาญงานสำนักเครื่องมือเดินทางไปซ่อม Awos ที่ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด  

  ผลงาน การซ่อม AWOS ที่ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด

  นายช่างไฟ้ฟ้าชำนาญงานสำนักเครื่องมือเดินทางไปซ่อม Awos ที่ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด  
 • น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) กล่าวว่า กระทรวงไอซีทีเตรียมจัด “แบงคอก อินเตอร์เนชั่นแนล ไอซีที...

  ไอซีทีจัด “เอ็กซ์โป” โชว์ศักยภาพไทยรับเออีซี

  น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) กล่าวว่า กระทรวงไอซีทีเตรียมจัด “แบงคอก อินเตอร์เนชั่นแนล ไอซีที...